fbpx

PERSONDATAPOLITIK

Din sikkerhed

Det er Sandra Neelmeyer og Countrysidebreaks målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan Sandra Neelmeyer håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på neelmeyer og Countrysidebreak hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

HVAD ER PERSONLIGE OPLYSNINGER

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

HVORDAN INDSAMLER NEELMEYER / COUNTRYSIDEBREAK PERSONOPLYSNINGER?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan virksomheden indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

Ved brug af cookies på vores hjemmeside.

Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden.

Ved at du tilmelder dig et arrangementer.

Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i din kommunikation med Sandra Neelmeyer eller Countrysidebreak.

I den forbindelse kan Neelmeyer / Countrysidebreak blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (fx telefonnummer, e-mail), når du udfylder formularer eller på anden vis kommunikerer med Sandra Neelmeyer / Countrysidebreak via hjemmesiden.

IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser.

Online aktiviteter på hjemmesiden.

Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn.

Sandra Neelmeyer / Countrysidebreak behandler ikke følsomme oplysninger om dig. 

Læs mere om de specifikke cookies på dette website i bunden af denne side.

HVAD BRUGER SANDRA NEELMEYER / COUNTRYSIDEBREAK PERSONOPLYSNINGERNE TIL?

Vi bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR AT SANDRA NEELMEYER / COUNTRYSIDEBREAK BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGERNE?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

HVEM VIDEREGIVER SANDRA NEELMEYER / COUNTRYSIDEBREAK PERSONOPLYSNINGER TIL?

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden og andre sites som vi driver anvendes kun af Sandra Neelmeyer / Countrysidebreak. Vi videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Vi benytter databehandler til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLSYNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – I særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Sandra Neelmeyer Gl. Vindingevej 190 5800 Nyborg DK Tlf.: 50 88 11 96 CVR-nr.: 41750766

Mail: Sandra@neelmeyer.dk

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på 50 88 11 96 eller sandra@neelmeyer.dk

 

COOKIES